Welcome

 

In June 1995 representatives from the families of the nine men killed at Loughgall in 1987 came together to form what was to be known as the Loughgall Truth & Justice Campaign.  The aim of the campaign is simply to find out the truth behind the events at Loughgall on Friday 8th May 1987 which left nine men dead. The families quest is for the truth to be told and heard and for those responsible for the nine deaths to be held accountable for their actions that night.


I mí an Mheithimh 1995 tháinig ionadaithe ó na teaghlaigh de na naoi fear a maraíodhar Loch gCál i 1987 le chéile chun an méid a bhí ar a dtabharfar an fhírinne Loch gCál& Cirt Feachtas. Is í aidhm an fheachtais go simplí chun a fháil amach an fhírinne taobh thiar de na himeachtaí i Loch gCál, Dé hAoine, 8 Bealtaine, 1987 a d'fhág naonúr fearmarbh. Is é an rompu teaghlaigh chun an fhírinne a insint agus a éisteacht agus dóibh siúd atá freagrach as na naoi básanna a bheith cuntasach as a gcuid gníomhaíochtaíar siúl an oíche sin.


 

 
Please take time to browse our website.  If you would like further information regarding our campaign please click here .

 

 

Loughgall Truth & Justice Campaign